top of page

Avís legal

LLEI DELS SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ (LSSI)
 
 
ASSOCIACIÓ CULTURAL MALALTS DE FALLES., responsable del lloc web, d'ara en avant RESPONSABLE, posa a la disposició dels usuaris el present document, amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades en la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), BOE Núm. 166, així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quins són les condicions d'ús.
Tota persona que accedisca a aquest lloc web assumeix el paper d'usuari, comprometent-se a l'observança i compliment rigorós de les disposicions ací disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fora aplicable.
ASSOCIACIÓ CULTURAL MALALTS DE FALLES. es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d'informació que poguera aparéixer en el lloc web, sense que existisca obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com a suficient la publicació en el lloc web de ASSOCIACIÓ CULTURAL MALALTS DE FALLES..

1. DADES IDENTIFICATIVES
Nom de domini: revistacendra.org
Nom comercial: Associació Cultural Malats de Falles
Denominació social: ASSOCIACIÓ CULTURAL MALALTS DE FALLES.
NIF: G97748321
Domicili social: C/Marvà, 12 Pta. 9. 46008 - València
Telèfon: 619105643 – Manuel Sanchis Ambrós – President – Codirector de la revista
666648361 – Hernan Mir Serrano – Vicepresident – Codirector de la revista
E-mail: revistacendra@gmail.com

2. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
El lloc web, incloent-hi títol enunciatiu però no limitatiu la seua programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics, són propietat del RESPONSABLE o, si és el cas, disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents.
Independentment de la finalitat per a la qual foren destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas l'autorització escrita prèvia per part del RESPONSABLE. Qualsevol ús no autoritzat prèviament es considera un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l'autor.
Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens al RESPONSABLE i que pogueren aparéixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que poguera suscitar-se respecte a aquests. El RESPONSABLE autoritza expressament al fet que tercers puguen redirigir directament als continguts concrets del lloc web, i en tot cas redirigir al lloc web principal de revistacendra.org.

El RESPONSABLE reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial, no implicant el seu sol esment o aparició en el lloc web l'existència de drets o cap responsabilitat sobre aquests, com tampoc suport, patrocini o recomanació per part d'aquest.
Per a realitzar qualsevol tipus d'observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-lo a través del correu electrònic revistacendra@gmail.com.

3. EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITATS
El RESPONSABLE s'eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada en el seu lloc web sempre que no tinga coneixement efectiu que aquesta informació haja sigut manipulada o introduïda per un tercer alié al mateix o, si ho té, haja actuat amb diligència per a retirar les dades o fer impossible l'accés a ells.

Ús de Galetes
Aquest lloc web pot utilitzar galetes (cookies) tècniques (xicotets arxius d'informació que el servidor envia a l'ordinador de qui accedeix a la pàgina) per a dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les cookies utilitzades tenen, en tot cas, caràcter temporal, amb l'única finalitat de fer més eficaç la navegació, i desapareixen en acabar la sessió de l'usuari. En cap cas, aquestes cookies proporcionen per si mateixes dades de caràcter personal i no s'utilitzaran per a la recollida d'aquests.
Mitjançant l'ús de cookies també és possible que el servidor on es troba la web reconega el navegador utilitzat per l'usuari amb la finalitat que la navegació siga més senzilla, permetent, per exemple, l'accés dels usuaris que s'hagen registrat prèviament a les àrees, serveis, promocions o concursos reservats exclusivament a ells sense haver de registrar-se en cada visita. També es poden utilitzar per a mesurar l'audiència, paràmetres de trànsit, controlar el progrés i nombre d'entrades, etc., sent en aquests casos cookies prescindibles tècnicament, però beneficioses per a l'usuari. Aquest lloc web no instal·larà cookies prescindibles sense el consentiment previ de l'usuari.
L'usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per a ser alertat de la recepció de cookies i per a impedir la seua instal·lació en el seu equip. Per favor, consulte les instruccions del seu navegador per a ampliar aquesta informació.

Política d'enllaços
Des del lloc web, és possible que es redirigisca a continguts de tercers llocs web. Atés que el RESPONSABLE no pot controlar sempre els continguts introduïts per tercers en els seus respectius llocs web, no assumeix cap mena de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que poguera contravindre la legislació nacional o internacional, la moral o l'ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquest lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.
El RESPONSABLE no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeta a tercers publicar continguts de manera independent en la pàgina web del RESPONSABLE. No obstant això, i en compliment del que es disposa en els articles 11 i 16 de la LSSICE, es posa a la disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, col·laborant de manera activa en la retirada o, en el seu cas, bloqueig de tots aquells continguts que puguen afectar o contravindre la legislació nacional o internacional, els drets de tercers o la moral i l'ordre públic. En cas que l'usuari considere que existeix en el lloc web algun contingut que poguera ser susceptible d'aquesta classificació, es prega el notifique de manera immediata a l'administrador del lloc web.
Aquest lloc web s'ha revisat i provat perquè funcione correctament. En principi, pot garantir-se el correcte funcionament els 365 dies de l'any, 24 hores al dia. No obstant això, el RESPONSABLE no descarta la possibilitat que existisquen uns certs errors de programació, o que esdevinguen causes de força major, catàstrofes naturals, vagues o circumstàncies semblants que facen impossible l'accés a la pàgina web.

Adreces IP
Els servidors del lloc web podran detectar de manera automàtica l'adreça IP i el nom de domini utilitzats per l'usuari. Una adreça IP és un número assignat automàticament a un ordinador quan aquest es connecta a Internet. Tota aquesta informació es registra en un fitxer d'activitat del servidor que permet el posterior processament de les dades amb la finalitat d'obtindre mesuraments únicament estadístics que permeten conéixer el nombre d'impressions de pàgines, el nombre de visites realitzades als servidors web, l'ordre de visites, el punt d'accés, etc.

4. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ
Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà aplicable la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals del domicili de l'USUARI o el lloc del compliment de l'obligació.

bottom of page